Rakstos

Drukāt

1.novembrī visā Latvijā atzīmēs “Bāreņu svētdienu”

.

Barenu sv 800Katru gadu novembra pirmajā svētdienā pasaulē un nu jau otro gadu arī Latvijā atzīmē Bāreņu svētdienu, kurā aicina atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.
 
„Bāreņu svētdienas" galvenā vēsts ir aicinājums atbalstīt bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, kļūstot par adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm, kā arī brīvprātīgajiem darbiniekiem bērnu namos. Šī gada „Bāreņu svētdienā" plānots īpaši izcelt viesģimenes. Cilvēki, kuri ir ieguvuši viesģimenes statusu, var uzņemt bāreņus savās mājās uz laiku vai arī apciemot viņus bērnu namos. Labklājības ministrijas statistika liecina, ka pašlaik Latvijas bērnu namos dzīvo vairāk nekā pusotrs tūkstotis bērnu.
 
Kā palīdzēt bāreņiem?
1. Kļūsti par audžuģimeni!
Audžuģimene ir ģimene (var būt gan persona, gan laulātie), kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
 
2. Kļūsti par viesģimeni!
Viesģimene uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu.
 
3. Kļūsti par aizbildni!
Aizbildnis – persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 
4. Adoptē!
Adopcija dod iespēju bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iegūt jaunu ģimeni. Adopcija ir efektīvākais veids, kā bērns var pilnībā iekļauties ģimenē.
 
 
Tā kā „Bāreņu svētdiena" pasaulē aizsākusies kā ekumēniska iniciatīva, bāreņu tematika 1. novembrī caurvīs dievkalpojumus arī daudzās Latvijas draudzēs. Aicinājumu šajā dienā iestāties par bāreņiem pauduši visu lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.
 
„Mēs cenšamies, lai Mātes dienā mūsu mammas justos īpašas, Tēva dienas centrā ir mūsu tēti, Skolotāju dienā - skolotāji. Mēs vēlamies, lai "Bāreņu svētdienā" atzīti, pieņemti un īpaši jūtas bērni, kuri tik ļoti pēc tā ilgojas," stāsta Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītājs Rinalds Grants. Viņš pieļauj, ka „Bāreņu svētdienai" varētu būt arī ilgtermiņa efekts: „Šādas svētku dienas palīdz mainīt mūsu attieksmes, lai mēs citādak dzīvotu arī tad, kad tie ir nosvinēti. Ne tikai runājot par bāreņiem, bet esot ar viņiem un redzot viņus priecīgus mūsu vidū, ir daudz lielākas cerības uz labām pārmaiņām mūsos."
 
Papildus informācija par „Bāreņu svētdienu" pieejama interneta mājaslapā www.barenusvetdiena.lv.
Share on Facebook Tweet