Rakstos

Drukāt

Jauniešiem aktualizēs jautājumu par vardarbību

.

Vardarbiba bilde25. novembris ir diena, kas starptautiskā mērogā veltīta vardarbības izskaušanai pret sievietēm, kad daudzviet tiek rīkoti pasākumi un informatīvas kampaņas, lai vardarbības problēmai pievērstu sabiedrības uzmanību.
 
Pašvaldības policijas darbiniekiem reaģēšana uz izsaukumiem, kas saistīti ar vardarbību, diemžēl ir ikdiena. Carnikavas novadā viņi saņem izsaukumus par ģimenes konfliktiem, kuru pamatā visbiežāk ir strīds starp vīrieti un sievieti. Vecāki neapzinoties šādos konfliktos iesaista arī bērnus. Zēnam vai meitenei, kas redz, ka vecāki strīdas vai konflikta laikā izmanto fizisku spēku, šādi tiek nodarīta emocionālā vardarbība.
 
Emocionāla vardarbība ir bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai).
 
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vardarbības problēmai un veiktu preventīvus pasākumus vardarbības novēršanai Carnikavas novadā, pašvaldības policija 25.novembrī rīkos dažādus pasākumus skolēniem un pedagogiem.
 
Carnikavas pamatskolā un Piejūras internātpamatskolā notiks lekcija "Pret vardarbību pret vidi", kurā pašvaldības policisti stāstīs par noteikumiem, kas jāievēro dabas parkā "Piejūra", un par administratīvo atbildību, ja šie noteikumi tiek pārkāpti.
 
Savukārt Carnikavas pamatskolas 8. un 9. klases skolēniem notiks biedrības "Papardes zieds" organizētā lekcija "Sekstings un drošs internets". (Sekstings ir seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību). Šīs nodarbības mērķis ir veicināt atbildīgu un drošu interneta lietošanu jauniešu vidū. Nodarbības laikā tiks runāts par dažādiem sociālo tīklu lietošanas paradumiem un to, kā un kādā apmērā notiek informācijas apmaiņa internetā.
 
Carnikavas novada pašvaldības policija
Share on Facebook Tweet