Rakstos

Drukāt

Stingrāk kontrolēs ūdens patēriņu un pieslēgumus centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem

.

udens apgadeLai novērstu nelegālus pieslēgumus mūsu novada pašvaldības ūdens un kanalizācijas tīkliem un samazinātu zudumus arī centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" šogad turpinās ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumu pārbaudi, kā arī pastiprināti kontrolēs pieslēgumus un pakalpojumu izmantošanu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.
 
Kopumā situācija ir uzlabojusies – iedzīvotāji diezgan godprātīgi iesniedz ziņas par ŪPS rādījumiem, stāsta Carnikavas Komunālservisa ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķis – inspektors Ojārs Ošiņš, kurš novadā veic pārbaudes. Inspektora pieredze gan liecina, ka vēl arvien izplatīta ir problēma, ka iedzīvotāji nepievērš uzmanību ūdensskaitītāju verifikācijas termiņam, kas ir norādīts uz komunālo maksājumu rēķina (sk. attēlā). Tāpēc speciālists vēlreiz atgādina – ja nav ievērots ŪPS verifikācijas termiņš (četri gadi), iesniegtie rādījumi netiek ņemti vērā (ūdensskaitītāju verifikācijas termiņš ir uzrādīts komunālo maksājumu kvītī – tabulā pie skaitītāju rādījumiem kolonā „Derīgs līdz:").
 
deriguma termins 800
 
Informācija par ūdenssaimniecību tiek apkopota elektroniski, tāpēc iespējams operatīvi pārskatīt patēriņa tendences un rādītāju iesniegšanas disciplīnu, kā arī ŪPS verifikācijas datus. Piemēram, ja nav iesniegti ŪPS rādījumi, komunālo maksājumu rēķinā parādās iepriekšējo trīs mēnešu vidējais patēriņš. Savukārt, ja sistēmā redzams, ka vidējais patēriņš aprēķināts vairākus mēnešus pēc kārtas, inspektors ierodas pārbaudīt, kādi šajā adresē ir patiesie ŪPS rādījumi.
 
Ja kādu iemeslu dēļ uzkrājies lielāks parāds par Carnikavas Komunālservisa sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām klientus sazināties ar aģentūras komunālo maksājumu grāmatvedi I.Bokāni (tālr. 67992885), lai izvērtētu iespēju norēķināties ilgākā laika posmā saskaņā ar grafiku, par ko tiek noslēgta vienošanās.
 
Jāatgādina, ka visērtāk ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus ir iesniegt elektroniski pašapkalpošanās portālā www.rekini.carnikava.lv. Tur iespējams arī sekot līdzi ūdens patēriņam, skaitītāju derīguma termiņiem, kā arī apskatīt rēķinus un to apmaksu.
 
Šogad uzsvars kontrolē tiks likts uz privātmājām, jo šajā īpašumu segmentā it īpaši vasarās zudumi ūdens tīklos ir lielāki. Iespējams, tas saistīts ar dārzu laistīšanu, tāpēc tiem īpašniekiem, kuri aizbildinās, piemēram, ar laistīšanu no sava urbuma, inspektors var lūgt demonstrēt to darbībā.
 
Kopš aizvadītā gada vasaras atklāti arī nelegāli pieslēgumi novada kanalizācijas tīkliem. Piemēram, pērn Carnikavā inspektoram talkā nāca arī Komunālservisa santehniķu brigāde, un kopīgiem spēkiem nelegālais pieslēgums tika atrasts.
 
Tiem, kuri savā īpašumā notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijā, bet kaut kādu iemeslu dēļ par to nemaksā, jāsaprot, ka tā pieslēgta nelegāli. Tādā gadījumā jāvēršas Carnikavas Komuālservisā, lai noslēgtu līgumu par pakalpojumu. Jau drīzumā lielāka uzmanība tiks pievērsta tiem klientiem, kuriem ir līgums ar Komunālservisu par pieslēgšanos centrālajam ūdenstīklam, bet nav līguma par kanalizācijas tīkla izmantošanu. Atsevišķos gadījumos Komunālservisa speciālisti pārbaudīs akas, lai pārliecinātos, vai nav nelegālu pievadu. Ja īpašumā ir izbūvēta sava kanalizācijas bedre un īpašnieks apliecina, ka to regulāri iztīra asenizators, inspektors varētu lūgt uzrādīt kādu maksājuma dokumentu, kas to apliecina.
 
Carnikavas Komunālserviss atgādina, ka notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas tīklā pasargā no piesārņošanas vidi un gruntsūdeņus, un aicina savus īpašumus pieslēgt kanalizācijas tīkliem Carnikavā, Kalngalē un Lilastē.
 
Kā uzkrājas neuzrādītais ūdens daudzums
Pārbaudot konstatēts, ka daži iedzīvotāji nav uzrādījuši pat simtiem kubikmetru patērētā ūdens. Savukārt citi ir pārsteigti, ka nokļuvuši parādnieku sarakstā. Atgādinām biežāk sastopamos iemeslus, kāpēc tā var notikt:
- nekorekti iesniegti rādījumi (katru mēnesi uzrādīts mazāks ūdens patēriņš nekā faktiskais);
- nav ievērots ŪPS rādījumu iesniegšanas laiks, kas novadā ir noteikts no katra mēneša 27. līdz 30. datumam (februāris ir izņēmums, rādījumi jāiesniedz no 27. februāra līdz 2. martam);
- no 2014. gada maija skaitītāju rādījumi elektroniski iesniedzami vietnē rekini.carnikava.lv, un skaitītāju rādījumi, veicot maksājumu internetbankā, netiek pieņemti;
- ūdens skaitītāji nav verificēti.
 
Kā notiek pārbaude
Carnikavas Komunālservisa ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķis-inspektors sazinās ar ūdens patērētājiem un vienojas par pārbaudes laiku.
 
Ievēro!
Ūdens resursi nav bezmaksas, tāpēc aicinām korekti atskaitīties un norēķināties par patērēto ūdeni.
ŪPS verifikācijas termiņš ir uzrādīts arī komunālo maksājumu kvītī tabulā pie skaitītāju rādījumiem kolonā „Derīgs līdz:", lūdzam pārbaudi veikt laikus.
Patvaļīga pieslēgšanās Carnikavas novada ūdensapgādes sistēmai ir aizliegta, par to draud administratīvā atbildība.
I.Cerbule
Share on Facebook Tweet