Rakstos

Drukāt

FOTO: Carnikavā iestādīta 50 ābelīšu rinda

.

Stada abeles 17Gatavojoties 2016. gada Lielajai Talkai, šodien, 21. aprīlī Carnikavas pamatskolas un bērnudārza Riekstiņš audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem, kā arī pašvaldības darbinieki un Nacionālo bruņoto spēku Ādažu garnizona pārstāvji Carnikavā, Stacijas ielā gar ietvi uz gājēju tiltu, iestādīja 50 dekoratīvo ābelīšu rindu.
 
Nemaz tik bieži negadās redzēt vienkopus Carnikavas novada nākotni – pašu jaunāko paaudzi – tik kuplā skaitā kā šajā stādīšanas reizē, kad piedalījās visu 20 Carnikavas pamatskolas klašu un 13 bērnudārza grupiņu audzēkņi. Katram stādītāju pulciņam tika viena ābelīte. 18. un 19. ābelīti rindā iestādīja tie Piejūras internātpamatskolas bērni, kuri dzīvo Carnikavas novadā, arī viņi turpmāk vienmēr varēs atnāk apraudzīt, kā aug pašu stādītais kociņš. Lai garajā rindā atpazītu savu kociņu, dažu jaunāko klašu skolēni un bērnudārznieki bija sagatavojuši īpašu zīmi, kuru piestiprināja iestādītajai ābelītei.
 
Savu ābelīti iestādīja domes vadības pārstāvji, Carnikavas pašvaldības izglītības un kultūras dzīves organizētāji, Carnikavas Komunālservisa un citu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki.
 
"Ābele ir pilnības un auglības simbols, un tādu carnikavieši vēlas redzēt savu novadu un Latviju," klātesošos uzrunāja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica. "Tas ir arī veltījums un dāvana Latvijas simtgadei, tā ir dāvana mums visiem, jo tikai kopā mums izdosies padarīt Latviju skaistāku," viņa teica.
 
Carnikavas Komunālservisa Vides labiekārtošanas nodaļas vadītāja Rita Tjarve, kuras vadībā sagatavots viss stādīšanai nepieciešamais, pastāstīja, ka ābeļu rindā iestādīti trīs dekoratīvo ābeļu šķirņu kociņi, kam ir gan līdzīgi ziedi un zaru vainagi, gan augļi, bet atšķirsies lapu krāsa. Ābelītes izaugs ap 6-7 m garas, pavasaros tās priecēs garāmgājējus ar skaistiem rozā ziediem, bet rudeņos ienāksies purpura krāsas ābolīši.
 
Liels paldies Ādažu garnizona kareivjiem, kuri jau pirms nedēļas izraka un sagatavoja bedres kociņu stādīšanai.
 
 
Abeles-bedrites 1
I.Cerbule
Share on Facebook Tweet