Rakstos

Drukāt

Arī šogad skolēni aicināti pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

.

Darbs vasara 2Carnikavas novada Sociālais dienests sadarbībā ar aģentūru "Carnikavas komunālserviss" arī 2017. gada vasarā turpinās ikgadējo skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanu vasaras brīvdienās. 
 
Aicinām Carnikavas novadā deklarēto skolēnu (vecumā no 13 – 18 gadiem) vecākus pieteikt bērnus sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai, par ko jaunieši saņems atalgojumu.
 
Lai pieteiktos vasaras darbiem, nepieciešams rakstisks vecāku iesniegums, kas jāiesniedz Carnikavas novada Sociālajā dienestā, Stacijas ielā 5 līdz šī gada 31. maijam. Priekšroka būs skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pārējiem – rindas kārtībā.
 
Iespēja strādāt vasarā no šī gada 5. jūnija līdz 20. augustam tiks dota kopumā 60 skolēniem, un darbs noritēs piecās grupās, katrā pa 12 jauniešiem. Samaksa būs atbilstoši mūsu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu, un darbs tiks nodrošināts, nepārsniedzot 20 stundas nedēļā.
 
D. Landsmane
Share on Facebook Tweet