Rakstos

Drukāt

VID: Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no nokavējuma un soda naudas

.

Atbalsta-likums-Fiz 800Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, - gan privātpersonas, gan komersantus – pieteikties VID uz atbalsta pasākumu.
 
Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasākums attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.
 
Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa pieteikuma iesniegšanas dienā.
 
Atbalsta-likums-Jur 800Savukārt ikviena juridiska persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.
 
Pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam iespējams, sākot no 2017. gada 1. oktobra, aizpildot īpaši tam paredzēto veidlapu. Juridiskās personas šo iesnieguma veidlapu varēs aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā "Dokumenti – Sagatavot dokumentu "No veidlapas"- Citi – "Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai"), savukārt fiziskās personas to varēs iesniegt arī:
- personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
- izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi ;
- sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
 
Piedalīties atbalsta pasākumā nav tiesību tikai šādos gadījumos:
- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
- ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
- ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.
 
Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, par kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un kuru izpildi VID joprojām uzrauga.
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 6712000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi", konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Uzdot jautājumu VID". Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī iesnieguma veidlapa pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi".
 
K. Augstkalne-Jaunbērziņa,
VID Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste
Share on Facebook Tweet