Rakstos

Drukāt

Padomi Ziemassvētku eglītes meklējumos

.

EgliteTuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, un gandrīz katrā māja būs izvēlēta svētku eglīte. Tā var būt pirkta tirgū, izvēlēta veikalā vai stādaudzētavā podiņā, lai pēc tam pavasarī tiktu stādīta dārzā kā rotājums, vai arī noskatīta kādā mežā. Lai gājiens pēc Ziemassvētku eglītes nepārvērstos par nepatīkamu piedzīvojumu, pašvaldības policija atgādina dažus noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

Jāzina, kas ir meža īpašnieks

Mūsu novada teritorijā atrodas dabas parks „Piejūra", kur ir aizliegts cirst eglītes (īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās dabā marķētas ar ozollapas zīmi). Savukārt privātā mežā drīkst cirst eglītes tikai tā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet citiem bez īpašnieka atļaujas nav tiesību tur nocirst svētku egli.

Katru gadu pirms gada nogales svētkiem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) lemj, vai ļaut ikvienam Latvijas iedzīvotājam nocirst vienu Ziemassvētku eglīti valsts mežā. Arī šogad LVM apsaimniekotajos mežos ir iespēja ikvienai Latvijas ģimenei savu svētku eglīti atrast un nocirst valsts mežā, ievērojot nosacījumus, kur un kā to drīkst darīt.

Kas jāievēro LVM teritorijā

Vispirms jāpārliecinās, ka patiešām atrodaties valsts mežu teritorijā – to var ērti apskatīt aplikācijā “LVM GEO Mobile” vai www.mammadabakarte.lv, kur ar tumši zaļo krāsu ir atzīmētas LVM apsaimniekotās teritorijas. LVM mežu platības dabā visā valsts teritorijā ir apzīmēti ar plāksnīti – LVM īpašuma zīmi. Zīme parasti atrodas stigu un ceļu malās.

Valsts mežā vari izvēlies svētku eglīti, kas aug ceļa vai grāvja malā, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem.

Uzmanību! Eglīti kategoriski aizliegts cirst jaunaudzēs – tur koki ir īpaši stādīti un kopti, lai Latvijā arī nākotnē augtu varens mežs.

Kā pareizi nocirst eglīti?

Eglīte augstumā nedrīkst pārsniegt trīs metru garumu.
Eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 cm.
Eglīte jānozāģē līdz ar zemi. Ja atstāsiet augstu celmu, uz tā var savainoties meža dzīvnieki.

Izvēlies eglīti podiņā!

Latvijas valsts mežu vēstniecība aicina svētkiem izvēlēties kvalitatīvu eglīti podiņā, kas audzēta kādā no AS "Latvijas valsts meži" (LVM) vēstniecībām. Eglīte podiņā piepildīs māju ar zaļojošas Ziemassvētku eglītes smaržu, turklāt, pareizi kopta un pavasarī pārstādīta laukā, tā zaļos un kuplos vēl daudzus gadus.

Pēdējo gadu laikā Carnikavas novada pašvaldības policija ir konstatējusi pārkāpumus un sastādījusi piecus administratīvā pārkāpuma protokolus par eglīšu ciršanu dabas lieguma zonā.

Lai gatavošanās svētkiem nepārvērstos sarūgtinājumā un nepatīkamās sarunās ar amatpersonām, kas kontrolē eglīšu ciršanu mežos, ievērosim šos dažus norādījumus. Vienmēr atcerēsimies, ka ar savām darbībām varam nodarīt lielu postu apkārtējai videi.

Informācija sagatavota pēc AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Mežu īpašnieku biedrības publicētās informācijas.

Carnikavas novada pašvaldības policija
Share on Facebook Tweet