Rakstos

Drukāt

Komunālo maksājumu parādniekus aicina vienoties par atlikto maksājumu

.

Radiators 18lppApkures sezonā, kad komunālo maksājumu rēķini ir krietni lielāki nekā gada siltajos mēnešos, iedzīvotājiem mēdz uzkrāties parādi.

Lai atvieglotu to nomaksu, pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" aicina parādniekus noslēgt atliktā maksājuma līgumu, saskaņā ar kuru var norēķināties pakāpeniski, parāda summu sadalot vairākos maksājumos un maksājot līdztekus tekošajiem rēķiniem.

Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, kā arī par uzkrājušos parādu Carnikavas Komunālserviss neiesniegs prasību tiesā. Ja parāda summa netiek dzēsta, Carnikavas Komunālserviss ir spiests iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu, un papildus parāda summai no parādnieka tiek piedzīti visi ar tiesāšanos saistītie izdevumi.

Ja ir jautājumu vai neskaidrības saistībā ar šiem jautājumiem, aicinām ierasties Carnikavas Komunālservisā, Stacijas ielā 7, Carnikavā, pieņemšanas laikā pirmdienās plkst. 8.00 – 17.30 un ceturtdienās plkst. 8.00 – 17.30 (pārtraukums plkst. 12.00 – 12.30).

E. Klindžāne
Share on Facebook Tweet