Rakstos

Drukāt

Novada ciemu ielās sāk nodalījuma joslu sakopšanu

.

garupe 4311 800Vasaras beigās Carnikavas Komunālserviss novadā sāks ielu aizargjoslu jeb nodalījuma joslu izzāģēšanu, kas regulāri jāveic, lai nodrošinātu ielas pārredzamību, satiksmes drošību un ceļu uzturēšanas transporta brīvu pārvietošanos.

Labiekārtošanas nodaļas vadītāja Rita Tjarve paskaidro, ka šogad vispirms sakops ielu malas apstādījumus Garupē, kur situācija ir viskritiskākā, jo dārzkopības sabiedrība "Arhitekts" tikai šogad nodeva pašvaldībai apsaimniekošanā savu infrastruktūru.

Ja īpašnieks vēlas saglabāt kādu augu, kas aug aizsargjoslā, vienīgā iespēja ir – pēc iespējas drīz to pārstādīt savā teritorijā. Savukārt gadu desmitus vecie dzīvžogi ir jāapgriež tā, lai zari uz ielas pusi neplestos tālāk par 30-40 cm. Tāpat tiks izzāģēti arī koku zari līdz 4 m augstumā, kas plešas pāri ielai.

Ielu nodalījumi jākopj katru gadu, jo viengadīgie dzinumi dažām sugām var sasniegt pat 50 cm. Atgādinām, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt. Ielu aizsargjoslas ir pašvaldības īpašums, un jau desmit gadu novadnieki regulāri tiek informēti par nepieciešamību to attīrīt no dzīvžogiem u.c., kas atrodas ārpus viņu nekustamā īpašuma robežas.

Carnikavas Komunālserviss

Share on Facebook Tweet