Rakstos

Drukāt

Atgādinājums: līdz 16. martam jāpiesaka sadzīves elektrotehnikas izvešana bez maksas; lielgabarīta un bīstamos atkritumus izvedīs par maksu

.

lielgabarita atkritumi 800Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu šī gada 21. martā visos Carnikavas novada ciemos organizē "Eko dienas" – nolietotās elektrotehnikas, t. sk. luminiscento lampu, kā arī lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešanas akciju.

Klientu ievērībai: bez maksas tiks izvesta elektrotehnika un luminiscentās lampas. Maksa par sadzīves lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 25,36 eiro/m3 (ar PVN), par bīstamo atkritumu izvešanu (tai skaitā riepas) – 4,22 eiro/kg (ar PVN). Klientiem, kuri pieteiks pakalpojumus, maksa par tiem tiks pievienota pie tekošā rēķina.

Vietas, kurās nepieciešams nodrošināt pakalpojumu, jāpiesaka līdz šī gada 16. martam (ieskaitot) – elektroniski, rakstot uz , vai pa tālruni 67111001. Piesakot izvešanu ir jānosauc adrese un aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī atkritumu frakcija – lielgabarīts, bīstamie atkritumi, elektrotehnika vai luminiscentās lampas.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus līdz 16. martam aicinām vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, jo tikai līgumslēdzējs var pieteikt izvešanu "Clean R".
21. marta rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera, un dienas laikā tās tiks aizvestas. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.
"Clean R", "Carnikavas Komunālserviss"
Share on Facebook Tweet