Rakstos

Drukāt

Dome lemj par ēdināšanas pabalstu bērniem ārkārtējās situācijas laikā

.

louis hansel shotsoflouis bPNvATD1cvc unsplashCarnikavas novada dome ārkārtas sēdē 3. aprīlī lēma valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā piešķirt vecākiem pabalstu bērnu ēdināšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izmaiņas saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā” ir apstiprinājusi un jaunie grozījumi stājušies spēkā. Aicinām Carnikavas novadā deklarēto bērnu vecākus iepazīties ar ēdināšanas pabalsta atvieglojumu piešķiršanas kārtību un vērsties Carnikavas novada domē ar iesniegumu atvieglojumu saņemšanai.
 
Pabalstu varēs saņemt par:
- Carnikavas novadā deklarētajiem bērniem, kas apgūst pamatizglītību posmā no 1. līdz 9. klasei jebkurā mācību iestādē;
- Carnikavas novadā deklarētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri ārkārtējā situācijā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Pirmsskolas izglītības līmenī daudzbērnu ģimene par katru darbdienu un katru bērnu, ja bērns/-i ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē bērnudārzu, varēs saņemt pabalstu ēdināšanai 2,45 eiro dienā.

Pamatizglītības posmā vecāki varēs saņemt par katru darba dienu, par katru bērnu:
-1,42 eiro – 1-4. klases skolēniem;
- 1,51 eiro – 5-9. klases skolēniem.

Pabalstu piešķirs neatkarīgi no tā, vai bērns mācās Carnikavas pamatskolā, vai kādā citā izglītības iestādē, galvenais – bērnam jābūt deklarētam Carnikavas novadā.

Jāpiebilst, ka trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem jau tagad ir iespēja saņemt bezmaksas zupu, un, stājoties spēkā šiem noteikumiem, daudzbērnu ģimenes varēs izvēlēties starp pabalsta saņemšanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai uz bankas kontu vai arī turpināt saņemt Zupas virtuves pakalpojumu. Jāuzsver, ka pirmsskolas izglītības posmā pabalstu var saņemt tikai daudzbērnu ģimeņu bērnu vecāki.

Pabalsts plānots piešķirt, sākot no 2020. gada 23. marta – uz laiku, līdz tiek atcelts Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” vai gadījumā, ja tiek pieņemti jauni valdības normatīvie akti par ārkārtējo situāciju – līdz šo normatīvo aktu atcelšanai.

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem obligāti jāvēršas Carnikavas novada domē ar iesniegumu, kurā jānorāda bērna/-u personas dati, vecāka personas dati un bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Iesnieguma formu var lejupielādēt ŠEIT WORD PDF

Iesniegumu, kurā iekļauti augstākminētie dati, var rakstīt brīvā formā, adresējot Carnikavas novada sociālajam dienestam.

Iesniegumu var iesniegt vairākos veidos:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var sūtīt uz e-pasta adresi ;
- izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
- iesniegumu papīra formātā var sūtīt pa pastu uz Carnikavas novada domes sociālo dienestu (Stacijas iela 5, Carnikava, LV-2163) vai iesniegt, izmantojot pie domes ēkas ieejas Stacijas ielā 5 speciāli dokumentu iesniegšanai Covid-19 krīzes laikā izvietoto pastkastīti.

Tāpat dome lēma personām, kas sasniegušas pensijas vecumu, kuru ienākumi iztikas līdzekļu deklarācijā nepārsniedz 150 eiro un kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, par pašvaldības līdzekļiem iegādāties 200 eiro vērtas veselības apdrošināšanas polises. Šis lēmums attiecas arī uz personām, kurām ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte, kuru ienākumi iztikas līdzekļu deklarācijā nepārsniedz 150 eiro un kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss.