Rakstos

Drukāt

Talkošanā 16. maijā Carnikavas novada iedzīvotāji var piedalīties pēc savas iniciatīvas, jāpiesakās Carnikavas Komunālservisā

.

darza darbi eriks irmejs unsplashTāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad Carnikavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri to vēlas, Lielās Talkas dienā paveikt kādu labu darbu savas tuvākās apkārtnes sakopšanā. Lai gan kopš 12. maija valstī ir atviegloti vairāki pulcēšanās ierobežojumi, aicinām katru atbildīgi apsvērt, vai darbošanās savas vides uzlabošanā nav pretrunā ar Veselības ministrijas ieteikumiem.
 
Iedzīvotājus, kuri uzskata, ka 16. maijā, ievērojot distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nepieciešams sakopt kādu konkrētu vietu novadā, aicinām šo vietu pieteikt p/a “Carnikavas Komunālserviss”, zvanot uz 67993705 vai rakstot e-pastā . Carnikavas Komunālserviss pieteikumus vērtēs un nepieciešamības gadījumā izsniegs atkritumu maisus. Pašvaldības aģentūra maisus ar savāktajiem atkritumiem no norādītajām vietām izvedīs nākamās nedēļas laikā, sākot no 18. maija.

Pateicoties novada iedzīvotāju līdzdalībai, vairāku gadu laikā esam kopīgiem spēkiem panākuši, ka Carnikavas novadā nav tādu piesārņotu publisku vietu vai teritoriju, kuru sakopšanai patlaban būtu nepieciešama plaša sabiedrības līdzdalība. Pateicamies par iepriekš paveikto gan novadniekiem, gan novada viesiem!

Carnikavas pašvaldība nepiedalās Lielajā Talkā jau vairākus gadus. Novadā rūpes par tīru vidi ir ikdienas darbs, ne speciāli organizētas aktivitātes reizi vai dažas reizes gadā. Par vides tīrību pašvaldības teritorijās ikdienā rūpējas p/a “Carnikavas Komunālserviss”. Labiekārtošanas strādnieki regulāri savāc atkritumus pašvaldības īpašumos, pieturvietās, ceļmalās, pludmalē, mežā, kā arī dodas sakopt vietas, par kurām ziņo iedzīvotāji un novada viesi. Vasaras sezonā darbus veic arī piesaistītie sezonas strādnieki, jo siltās sezonas laikā palielinoties iedzīvotāju skaitam, darba apjoms aug.

Lai operatīvi iegūtu informāciju par piesārņotajām vietām, Labiekārtošanas nodaļas darbinieki paši apseko novada teritorijas, savukārt gan iedzīvotāji, gan visi citi var līdzdarboties, paziņojot par piesārņotām vietām. To var izdarīt:
– sazinoties ar p/a “Carnikavas Komunālserviss” pa tālruni 67993705 vai e-pastā ;
– ziņojot pašvaldības sociālās saziņas tīklu kontos – tviter un feisbuk;
– aizpildot pieteikuma formu pašvaldības vai aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” mājaslapā;
– ziņojot par piemēslotām vietām ar mobilo aplikāciju “Mobio”;
– par neatļautās vietās izbērtiem sadzīves atkritumiem iespējams paziņot ar mobilo lietotni “Vides SOS”, šis ziņojums tiek pārsūtīts pašvaldībai, kurā atrodas piesārņotā teritorija.

Jāpiebilst, ka par tīrību un kārtību privātīpašumos un teritorijās jārūpējas pašiem īpašniekiem.

Foto - Ēriks Irmejs, Unsplash