Rakstos

Drukāt

Par mācību maksas atvieglojumu saņemšanu Mūzikas un mākslas skolā jāiesniedz iesniegums

.

Muzikas skola 2014 800Carnikavas Mūzikas un mākslas skola atgādina, ka, lai saņemtu mācību maksas atvieglojumu, audzēkņu vecākiem skolā ir jāiesniedz iesniegums. 
 
Saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem mācību maksas atvieglojumi piemērojami audzēkņiem, kuru dzīves vieta deklarēta ir Carnikavas novadā:
- 100 % apmērā – izglītojamajam - bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam;
- 100 % apmērā – izglītojamajam - personai ar invaliditāti;
- 50% apmērā - izglītojamam no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni), ja arī vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;
- 50% apmērā – izglītojamam, ja tam/tā ģimenei, pamatojoties uz Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmumu, noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas/ģimenes statuss;
- 50% apmērā – izglītojamam par otru, trešo utt. vienlaicīgu programmu apguvi;
- 50% apmērā nākamajam mācību pusgadam – izglītojamam, kurš, pārstāvot izglītības iestādi, ieguvis 1. – 3.vietu valsts vai starptautiskā konkursā.

Iesniegums par katru mācību gadu ir jāiesniedz atsevišķi.

Ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas mūzikas un mākslas skolā var iepazīties: ŠEIT