Rakstos

Drukāt

FOTO: Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā pirmais izlaidums

.

CMMS izlaidums 4319. jūnijā Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā (CMMS) nosvinēts pirmais izlaidums, kurā apliecību par profesionālas ievirzes izglītības apguvi saņēma trīs jaunās pianistes un viena gleznotāja.
 
Svinīgajā brīdī CMMS direktors Igors Doriņš absolventēm novēlēja mainīgajā pasaulē nepārtraukt saikni ar mūziku un mākslu, jo tās ir „vērtības, kas paliek mūžīgas cauri gadsimtiem, tās veido cilvēku, un jūs, absolventes, šo mākslu varat nest tālāk pasaulē. " I. Doriņš arī pateicās pašvaldībai, kas atbalsta un sekmē CMMS attīstību – ir iegādāti jauni mūzikas instrumenti un būs vēl, kā arī jaunajā mācību gadā atvērtas jaunas profesionālās ievirzes programmas.
 
Klavieru nodaļas beidzējas klātesošajiem veltīja muzikālus priekšnesumus, bet mākslas nodaļas absolventes krāšņā glezna pie sienas priecēja izlaiduma viesu acis.
 
Skolas pirmajā izlaidumā skolotāju kolektīvu, absolventes un vecākus sveica arī pašvaldības pārstāvji – Centrālās administrācijas vadītājs Imants Pastors un Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva, kuri pateicās skolas direktoram par mācību iestādes sekmīgu ievadīšanu darba ritmā pirmajā tās pastāvēšanas gadā, pedagogiem – par nepārvērtējamo ieguldījumu bērnu personības attīstībā un iespēju novada bērniem iegūt patiešām labu izglītību mūzikā un mākslā, kā arī vecākiem – par pūlēm, atbalstot bērnu intereses. „Absolventes šajā skolā ir ieguvušas laimi un prieku saprast, ko nozīmē skaistais, un māku pasniegt šo skaisto citiem cilvēkiem. Mēs lepojamies, ka šis nams ir piepildīts ar mākslu un mūziku un ka šeit strādā visi lieliskie pedagogi," izlaidumā pauda E. Terentjeva.
 
Jaunais mācību gads CMMS sāksies ar jaunu profesionālās ievirzes programmu atvēršanu – turpmāk būs iespējams apgūt sitaminstrumentu spēles prasmi, jo ar Carnikavas novada domes atbalstu skola ir iegādājusies izcilu instrumentu – solo marimbu, kā arī modernu bungu komplektu. Tāpat pirmo reizi skola piedāvā audzēkņiem apgūt klarnetes spēles programmu, kā arī interešu izglītību mūzikas specialitātēs.
 
Arī jaunajā mācību gadā Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā varēs apgūt klavierspēli, vijoļspēli, ģitāras spēli, flautas spēli, saksofona spēli, trompetes spēli, kā arī vizuāli plastisko mākslu (zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus un darbu materiālā).
 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā 2015./2016. mācību gadā konkursa kārtībā uzņemti 30 jauni audzēkņi: 18 mūzikas nodaļā, 12 – mākslas nodaļā.
 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas izlaiduma FOTOGALERIJA.