Rakstos

Drukāt

Aicina darbā izglītības metodiķi

.

Domes eka 800Carnikavas novada dome aicina pretendentus pieteikties izglītības metodiķa amatam.
 
Būtiskākie amata pienākumi:
• izstrādāt iekšējos un ārējos normatīvos aktus izglītības jomā;
• organizēt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
• nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" izpildi;
• nodrošināt novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu norisi;
• ievadīt datus un kontrolēt izglītības iestāžu savlaicīgu datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā;
• sekmēt pieaugušo mūžizglītības nodrošinājumu pašvaldības iedzīvotājiem atbilstoši darba tirgus prasībām, interesēm un vajadzībām;
• konsultēt un sniegt metodisko palīdzību izglītības iestāžu direktoru vietniekiem (vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes izglītībā un speciālajā izglītībā);
• sniegt profesionālu palīdzību pamatskolas personālam un pašvaldības darbiniekiem vispārējās vidējās izglītības iestādes dibināšanas procesā;
 
Prasības pretendentiem:
• akadēmiskā izglītība (vēlama pedagoģiskā izglītība) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ;
• pieredze administratīvajā un/vai metodiskajā darbā izglītības jomā (3 gadi);
• zināšanas par vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzēm, tarifikāciju, mācību plāniem;
• izpratne par speciālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību;
• izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
• pieredze ES projektu vadīšanā/koordinēšanā;
• izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
• labas datora lietošanas prasmes;
• prasme lietot izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzes;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt;
• svešvalodu zināšanas.
 
Piedāvājam:
- aizraujošu pilna laika darbu,
- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu,
- atalgojumu 1106 EUR,
- sociālās garantijas,
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.
 
Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• Curriculum Vitae (CV);
• izglītības dokumentu kopijas.
 
Pieteikumu ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2016. gada 15. septembrim. Tālrunis uzziņām: 67993590, 67993545. Par otrās kārtas atlasi paziņosim pa Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.
Share on Facebook Tweet