Rakstos

Drukāt

Jauniešiem palīdz integrēties sabiedrībā un izglītībā

.

Gundegas projekts bilde webPagājušā gada nogalē noslēdzās divu gadu garumā īstenotais projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados".
 
Tā mērķis bija jauniešu no sociālās atstumtības riska grupām un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija izglītībā un sabiedrībā.
 
Šajā projektā jauniešiem tika nodrošināta iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt un pilnveidot dzīves prasmes, iesaistoties pavārmākslas un dāvanu saiņošanas pulciņos, kā arī uzlabot zināšanu līmeni, piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos. Projektā tika piedāvāts arī kas jauns – koučinga nodarbības, tādejādi veicinot jauniešu tālākizglītības iespējas. Paralēli minētajām aktivitātēm notika arī esošo profesionālās izglītības programmu uzlabošana Piejūras internātpamatskolā, kā arī radīta iespēja bērniem un jauniešiem piedalīties vasaras nometnēs.
 
Kopumā projekta īstenošanas laikā tika nodrošināts praktisks mācību atbalsts jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināts piemērots izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājums jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, kā arī jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.
 
Projekta iesniedzējs bija Carnikavas novada pašvaldība, bet sadarbības partneri – Saulkrastu novada pašvaldība, Piejūras internātpamatskola, Carnikavas pamatskola, Sociālais dienests un biedrība „Cita Skola". Sporta pasākumu organizēšanā savu atbalstu sniedza Carnikavas sporta centrs. Rezultātā atbalstu ir saņēmuši aptuveni 380 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie. Projekta kopējais finansējums bija 110 771 Ls, kas pilnībā finansēts no Eiropas Sociāla fonda.
 
ESF visi logo
 
Gundega Ulme
Share on Facebook Tweet