Rakstos

Drukāt

Pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums dzelzceļa tīkla elektrifikācijas iecerei

.

Vides parraudzibas birojsIr noslēgusies ietekmes uz vidi procedūra par VAS "Latvijas dzelzceļš" paredzēto darbību "Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija".
 
Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) atbalstījis paredzētās darbības 2A. alternatīva. Citu alternatīvu izvēles gadījumā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra uzsākama no jauna.
 
Paredzētās darbības norises vieta paredzēta dzelzceļa līnijas gandrīz visā Latvijas teritorijā: Rīga-Tukums-Ventspils, Rīga-Skulte, Rīga-Jelgava, Rīga-Krustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža, Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums ietvaros. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā ir šādi jau elektrificēti iecirkņi - Rīgas pasažieru stacija – Jelgava, Torņakalns – Tukums 2, Rīgas pasažieru stacija – Zemitāni - Skulte, Rīgas pasažieru stacija – Aizkraukle. Elektrificēto līniju izvērstais garums 530 km. Aptuvenais elektrificējamo dzelzceļa iecirkņu kopējais izvērstais garums 1500 km.
 
Carnikavas novadu skar posms Rīga – Saulkrasti, kur paredzētās darbības ietvaros ir plānots rekonstruēt esošo sistēmu. Pēc būtības VAS "Latvijas dzelzceļš" plāno esošās gaisa kontakttīklu sistēmas rekonstrukciju dzelzceļa līniju posmos, kuri jau šobrīd ir elektrificēti, vai gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līniju posmos, kuri šobrīd vēl nav elektrificēti, sakaru, signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu. Būtiskākie būvniecības posmi esošajos elektrificētajos posmos būtu – esošo kontaktvadu noņemšana un stabu demontāža; kontaktvadu un demontēto stabu savākšana; jaunu stabu uzstādīšana un kontaktvadu izvilkšana.
 
Paredzēto darbību plānots realizēt pakāpeniski. Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi ir 2016. – 2022.gads. Paredzētā darbība neietver jaunu dzelzceļa līniju būvniecību vai esošo paplašināšanu, kā arī darbības ietvaros netiek plānota jaunu pievedceļu būvniecība.
 
Ar VPVB atzinumu par galīgo redakciju pilnu tekstu var iepazīties: ŠEIT
Sīkāka informācija:
Share on Facebook Tweet