Rakstos

Drukāt

2015. gada projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināti 15 projekti

.

Dzivo zali logoCarnikavas novada dome 2015. gada sākumā pieņēma lēmumu organizēt projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli". Šogad finansējums tika paredzēts divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai – "Maza mēroga infrastruktūra" un "Sabiedriskās aktivitātes", katrai paredzot finansējumu 5000 EUR apmērā.
 
Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai plānotais finansējums ir ne vairāk kā 750 EUR.
 
Konkursam "Sabiedrība ar dvēseli" kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi, no tiem rīcībai "Maza mēroga infrastruktūra" - 8 projektu pieteikumi, rīcībai "Sabiedriskās aktivitātes" – 12 projektu pieteikumi.
 
Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja domes apstiprināta konkursa komisija, un šī gada 19. maijā dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 11, 22. §) atbalstīt un piešķirt finansējumu septiņiem konkursa nolikumam atbilstošiem projektiem rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra" un astoņiem – rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes".
 
Atbalstītie projekti rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra":
 
1. Biedrības „Garciemieši" projekts „Pietura skolēniem un atpūtas vieta senioriem", piešķirot finansējumu 745,75 EUR apmērā.
 
2. Gunta Jākobsona projekts „Romantiskā pludmale Carnikavā", piešķirot finansējumu 450,00 EUR apmērā.
 
3. Andra Jansona projekts „Atpūtas soli pludmalē", piešķirot finansējumu 750,00 EUR apmērā.
 
4. Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Garciems-2" projekts „Basketbola laukuma izbūve", piešķirot finansējumu 750,00 EUR apmērā.
 
5. Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Garciems-2" projekts „Bērnu laukuma remonts un modernizācija", piešķirot finansējumu 750,00 EUR apmērā.
 
6. Alekseja Semjonova projekts „Āra trenažiera uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā", piešķirot finansējumu 750,00 EUR apmērā.
 
7. Biedrības „Garciemieši" projekts „Vingrošanas līdzteku uzstādīšana pie sūkņu stacijas „Eimuri"", piešķirot finansējumu 750,00 EUR apmērā.
 
Septiņiem apstiprinātajiem projektiem kopā piešķirts finansējums 4945,75 EUR apmērā.
 
Atbalstītie projekti rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes":
 
1. Zaigas Luriņas projekts „Joga ķermeņa un dvēseles stiprināšanai", piešķirot finansējumu 640,00 EUR apmērā.
 
2. Artas Deniņas projekts „Vides izglītības projekts Carnikavas novadā", piešķirot finansējumu 740,43 EUR apmērā.
 
3. Biedrības "Nākotnes iela" projekts „Carnikavas novada sociālo grupu apmācība sociālās uzņēmējdarbības jomā un praktisku biznesa modeļu izstrāde", piešķirot finansējumu 510,00 EUR apmērā.
 
4. Rutas Kaupes projekts „Gudrību lāde veselīgai dzīvei", piešķirot finansējumu 748,00 EUR apmērā.
 
5. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" projekts „Carnikavas novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšana, klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana", piešķirot finansējumu 750,00 EUR apmērā.
 
6. Ramonas Punkstiņas projekts „Konditorejas gardumu meistarklase", piešķirot finansējumu 358,51 EUR apmērā.
 
7. Biedrības „Veselībai un attīstībai" projekts „Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes – pamats veselīgai ģimenei", piešķirot finansējumu 632,00 EUR apmērā.
 
8. Biedrības "DIA+LOGS", atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS projekts „Esi zinošs un pasargā sevi", piešķirot finansējumu 621,06 EUR apmērā.
 
Astoņiem apstiprinātajiem projektiem kopā piešķirts finansējums 5000 EUR apmērā.
 
Konkursa komisija izsaka pateicību par dalību konkursā visiem divdesmit projektu pieteikumu iesniedzējiem un aicina iesaistīties līdzīgās aktivitātēs arī turpmāk!
 
Konkursa komisija
Share on Facebook Tweet