Rakstos

Drukāt

Pabeigts pirmais jaunbūvētais pretplūdu aizsargdambis

.

Pozu Jaunzemnieku 800Šī gada jūnijā ir pabeigti „Poču – Jaunzemnieku" pretplūdu aizsargdambja izbūves darbi. Būvniecības laikā izbūvēts 400 metrus garš aizsargdambis, kā arī caurteka – regulators. Šīs jaunveidojamās hidrobūves aizsargās Carnikavas un Garupes ciemus no plūdiem, ko pavasaros izraisa pastiprināta Gaujas upes ūdeņu ienākšana Vecgaujā.
 
Vienlaikus turpinās Gaujas krastu stiprinājumu izbūve pie Carnikavas Novadpētniecības centra, un tuvākajā laikā tiks uzsākta arī straumvirzes būnas izbūve pie Vecgaujas ietekas, Atpūtas ielas galā. Apjomīgākie darbi turpinās Gaujas un Siguļu ciemos, kur tiek būvēts jauns pretplūdu aizsargdambis Siguļu un dārzkopības sabiedrības „Saule" aizsardzībai pret plūdiem, ko izraisa ūdens līmeņa paaugstināšanās Gaujas upē.
 
Paredzēts, ka visi būvdarbi noslēgsies 2015. gada rudenī. Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 374 164 EUR, ko pilnībā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 
E.Pudzis
 
ERAF visilogo