Rakstos

Drukāt

Biedrībai „Sernikon" piešķir tiesības sagatavot attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados

.

Sernikon jaunais logo 2015 500Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" saņēmusi Zemkopības ministrijas lēmumu par tiesībām sagatavot 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados. 
 
Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, gan no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem.
 
Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija ir jāizstrādā četru mēnešu laikā no Zemkopības ministrijas lēmuma saņemšanas. Informācija par izstrādes gaitu un sabiedriskajām apspriedēm tiks publicēta biedrības mājas lapā www.sernikon.lv. Aicinām novadu iedzīvotājus būt aktīvus gan stratēģijas izstrādes, gan ieviešanas laikā.
 
Prognozētais stratēģijas ieviešanas finansējums laika periodam no 2015. gada līdz 2018. gadam (ieskaitot) paredzēts: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – 382 098,29 EUR, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds – 519 199,98 EUR.
 
Jaunie logo visi
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"