Rakstos

Drukāt

Izstrādāts veloceliņa „Vecāķi - Lilaste" ietekmes uz dabas parku „Piejūra" novērtējums

.

Velo5 8002016. gada 14. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts veloceliņa „Vecāķi - Lilaste" ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) "dabas parks Piejūra" novērtējums.
 
Projektējamais veloceliņš Vecāķi - Kalngale - Garciems - Garupe - Carnikava - Gauja - Lilaste ~20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5 - 3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem. Ir novērtētas divas pamatalternatīvas ar lokālām modifikācijām un identificēta trase un tehniskie risinājumi, kas nekaitē dabas parkam un vienlaikus ir optimāli veloceliņa lietotājiem.
 
Biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 16. oktobrī.
 
Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Stacijas iela 5, LV-2163 Carnikava, tālr. 67993814, , www.carnikava.lv), bet skartā pašvaldība ir arī Rīga (www.riga.lv).
 
Veloceliņu projektē AS "Ceļuprojekts", bet novērtējumu izstrādājusi SIA "Latekoil" (Bezdelīgu iela 12, LV-1048, Rīga).
 
Ar novērtējumu var iepazīties:
Veloceliņa „Vecāķi-Lilaste" ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks Piejūra" novērtējums
1. pielikums: Trases plāns bez IA sugu atradnēm
2. pielikums: Trases plāns ar foto
3. pielikums: šķērsprofili
4. pielikums: Eimura kanāla metāla caurteka
6. pielikums: Pievedceļu un materiālu krautņu šķērsprofilu rasējums
7. pielikums: Atzinums par biotopiem 1.1 daļa
7. pielikums: Atzinums par biotopiem 1.2 daļa
7. pielikums: Atzinums par biotopiem 2. daļa
8. pielikums: Ainaviskās ietekmes novērtējums
9. pielikums: Ekspertes atzinums par mikroliegumiem
10. pielikums: Ornitologa atzinums
11. pielikums: Sikspārņu eksperta novērtējums
12. pielikums: sabiedriskās apspriešanas dalībnieku saraksts
12. pielikums: sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
 
Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, , www.vpvb.gov.lv.
 
Kontakttālrunis informācijai:
292 777 44