Rakstos

Drukāt

Iesniegti jauni papildinājumi sporta un atpūtas parka "Zibeņi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam

.

Zibeni 600Informējam, ka ir pabeigta un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta papildināta redakcija paredzētās darbības akcepta saņemšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam par sporta un atpūtas parka "Zibeņi" izveidošanu īpašuma "Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) teritorijā.
 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Reģ.Nr. 90000028989), Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163, tālr. 67993428.
 
Ziņojums sagatavots saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 20.02.2015. programmas ietekmi uz vidi novērtējuma atpūtas un sporta parka ierīkošanai Carnikavas novadā, Carnikavā, nekustamajā īpašumā "Valsts mežs 8052".
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātājs ir SIA "Ķemers Business and Law Company".
 
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma gala redakciju un ekspertu atzinumiem var iepazīties šeit:
 
 
Informācijai: ziņojuma izstrādātāja projekta vadītājs Jānis Kauliņš 26820622, e-pasts: un ierosinātāja pārstāvis Zintis Varts 67993428, e-pasts: .
 
Share on Facebook Tweet