Rakstos

Drukāt

Novada piekrastē jaunas informatīvās norādes

.

norades pludmale 800Projekta Nr. 1-08/260/2018 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros Carnikavas novada pludmalē no Kalngales līdz Lilastei uzstādītas 19 informatīvās zīmes ar informāciju par pludmales zonējumu, attālumu līdz ciematu centriem un telts vietām, divas informatīvās planšetes un viens informatīvais stends Lilastes pludmalē par Carnikavas novada pludmales zonējumu un novadā pieejamiem apskates objektiem.
Projekta mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos un īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti, – piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.
 
Nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. nr. 1-08/260/2018) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām. Projektā piedalās šādas novada domes: Carnikavas, Engures, Dundagas, Grobiņas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Ventspils, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Rīgas pils. Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas u.c. Projekta kopējais budžets – 199 565 eiro. Carnikavas novadam kopējais piešķirtais finansējums 6 200 eiro.

lvaf lps carnikavas gerbonis logo ansamblis