Drukāt

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

pii riekstins 9068

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163
Tālr. 67993671, 67993690
E-pasts: 

Vadītāja: Ina Melkina
E-pasts:

Tālr. 67993671, 20218486

Vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele, tālr. 67993690, 26583447
Kancelejas pārzine Evita Lūkina, tālr. 67993690, 20219697
Medicīnas māsa Sigita Godļevska, tālr. 67993690, 28688368
Dace Berga un Gaida Bite - 1. grupa "Pūcītes", tālr. 25447017
Indra Ūdre un Rita Zirne - 2. grupa "Bitītes", tālr. 22005414
Jolanta Ģērmane un Lāsma Jurjāne - 3. grupa "Sienāzīši", tālr. 28602292
Dace Lancmane un Ilze Kauliņa - 4. grupa "Mārītes", tālr. 26493685
Inese Ļevčenoka un Dace Tjarve - 5. grupa "Lācēni", tālr. 27841858
Vita Lāce un Tatjana Piļecka - 6. grupa "Lapsēni", tālr.27856191
Dace Prūse - 7. grupa"Vāverēni", tālr. 25632803
Aija Valtere - 8. grupa "Ezīši", tālr. 25442798
Vizma Siliņa un Agnese Biteniece - 9. grupa "Zaķēni", tālr. 22036663
Vita Ķimene un Aiga Liepiņa - 10. grupa "Skudriņas", tālr. 25609859
Iveta Liepiņa un Agnese Radziņa - 11. grupa "Taurenīši", tālr. 25629347
Egita Pētersone un Ieva Deviķe - 12. grupa "Pelēni", tālr. 26415972
Ilze Galeniece un Ina Raudiņa - 13. grupa "Gliemezīši", tālr. 26518019

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00-18.00
Ceturtdienās 9.00-17.00

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" ir Carnikavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566) un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567), kā arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560).

Pirmsskola darbojas kopš 1980. gada jūnija.

"Riekstiņš" nodrošina vietas 272 bērniem un strādā katru darba dienu no plkst. 7.00 līdz 19.00.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Ēdienkarte 01.06.-05.06.,22.06.-26.06.,13.07.-17.07.,03.08.-07.08.2020.
Ēdienkarte 08.06.-12.06.,29.06.-03.07.,20.07.-24.07.,10.08.-14.08.2020.
Ēdienkarte 06.07.-10.07.,27.07.-31.07.,17.08.-21.08.2020.
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš” Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"
Sadarbības līgums starp Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi "Riekstiņš" un izglītojamā vecākiem/aizbildņiem
 
Iesniegums (PDF) bērna uzņemšanai Carnikavas pirmssskolas izglītības iestādē "Riekstiņš". 
Pieteikuma veidlapa (PDF) bērna uzņemšanai / atskaitīšanai Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pieteikuma veidlapa (PDF) pašvaldības atbalsta iegūšanai privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.