Notiek sabiedriskā apspriede īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale""

.

atputas baze kalngaleLīdz šā gada 12. decembrim notiks publiskā apspriešana nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale"". Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11. decembrī plkst. 16.00 brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" Cīruļu ielā 10, Kalngalē.

  
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikava, Carnikavas novads.
 
Ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome[at]carnikava.lv.
 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.00 un 12.30–17.30.
 
Share on Facebook Tweet