No 13. marta pašvaldības iestādes un aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

.

Krizes durvisJau vēstīts ka šī gada 12. martā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Ministru Kabinets izsludināja ārkārtēju situāciju visā Latvijā, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. Lai risinātu šo situāciju Carnikavas novadā, pašvaldības vadība 13. marta rītā sasauca sanāksmi, kurā lēma par situācijas nodrošināšanu un tika izdots rīkojums “Par ārkārtas situācijas vadības darba grupas izveidošanu”.

Ārkārtas situācijas vadības darba grupa nolēma, ka, sākot no 13. marta Carnikavas novada pašvaldības iestādes un pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, novadā nenotiek kultūras, sporta u.c. pasākumi.

Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) nesniegs apmeklētājiem pakalpojumus klātienē. Pakalpojumi un konsultācijas iespēju robežās tiek nodrošināta elektroniski.
- Aicinām zvanīt pa tālruni 29840610, 22013888 vai rakstīt uz e-pasta adresi: .
- Iesniegumus pašvaldībai var iesniegt, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts. Sadaļā “Pakalpojumi”-“Veidlapas” pieejamas visu iesniegumu pašvaldības iestādēm veidlapas MS Word un PDF formātā.
- Konsultācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumiem iespējams saņemt, zvanot uz 29840610 vai 22013888.

Pie domes klientu apkalpošanas centra atrodas pastkastīte dokumentu iesniegšanai papīra formātā. Dokumentus uz Carnikavas novada domi var sūtīt arī pa pastu (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas. nov., LV-2163).

Carnikavas novada būvvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, nekustamā īpašuma inspektores, Dzimtsarakstu nodaļas tālr. nr. saziņai darba laikā atrodami informācijā pie ieejas durvīm domē. Aicinām iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni:
- Būvvalde 67993428.
- Nekustamā īpašuma nodokļa inspektore 67993418.
- Sociālais dienests 67993101, 20243515.
- Bāriņtiesa 67993786, 28633407.
- Dzimtsaraksu nodaļa 67992303; 28356344.

No 13.marta ir atcelti pašvaldības iestāžu rīkotie kultūras, sporta u.c. publiskie pasākumi un netiek pieļautas citas iedzīvotāju pulcēšanās reizes.
 
Apmeklētājiem slēgti un atcelti pasākumi Carnikavas tautas namā “Ozolaine”, Carnikavas novada bibliotēkā, alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis" Carnikavā, brīvā laika pavadīšanas centrs “Kadiķis" Kalngalē. Carnikavas Novadpētniecības cents slēgts apmeklētājiem. Atceltas visas interešu izglītības un sporta sekciju nodarbības, kā arī tautas nama “Ozolaine” kolektīvu šajā laikā plānotie braucieni un pasākumi.

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” nesniegs pakalpojumus klātienē. Aģentūras birojs ir slēgts apmeklētājiem. Pie ieejas durvīm aģentūras birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā novietota pastkastīte iesniedzamajiem dokumentiem, iedzīvotāju iesniegumiem u.c. papīra formātā.

Pie durvīm novietots informatīvais paziņojums ar Carnikavas Komunālservisa speciālistu tālruņa numuriem. Aicinām arī zvanīt pa tālruni 67993705 vai rakstīt .

Jau vēstīts, ka no šī gada 13. marta Carnikavas pamatskolā mācības nenotiek un pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” un grupā “Pasaciņa”, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13.martā bija jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Informācija par mācību procesa organizēšanu pēc skolēnu brīvlaika pieejama skolvadības sistēmā “E-klase”.

Carnikavas pašvaldības policija strādā diennakts režīmā un nepieciešamības gadījumā var sniegt palīdzību saistībā ar ārkārtējo situāciju, t.sk. vientuļiem cilvēkiem gados, kam nepieciešama palīdzība.

Pašvaldības policija dokumentus aicina turpmāk iesniegt attālināti, izmantojot pastkasti, kas uzstādīta Stacijas ielā 7, pa labi no ieejas durvīm zem uzraksta plāksnes, kā arī pie ieejas uzstādīts namrunis (domofons), ko visu diennakti var izmantot saziņai ar pašvaldības policiju.

Aicinām ziņot par sabiedriskās kārtības traucēšanu Carnikavas novada pašvaldības policiju pa diennakts mobilo tālruni 22006686, mobilajā aplikācijā Mobio.lv, rakstot uz e-pasta adresi , vai atstājot iesniegumus uzstādītajā pastkastē. Pašvaldības policijas diennakts tālr. nr. 22006686, saziņai e-pastā rakstiet uz e-pasta adresi .