24. martā “Kadiķī” Kalngalē konsultēs par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu

.

VVIDCarnikavas novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) speciāliste 24. martā Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” (Cīruļu ielā 10) pieņems iesniegumus pašvaldībai, kā arī konsultēs un palīdzēs iedzīvotājiem iesniegt gada ienākumu deklarācijas (GID) Valsts ieņēmu dienestā, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – ārstniecības, izglītības pakalpojumiem – un vēl citos likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajos gadījumos.

Līdz 11. februārim iespēja pieteikties deinstitucionalizācijas projektam

.

Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros līdz aicina 11. februārim Carnikavas novadā deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem un vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri nav izvērtēti projekta 1. kārtā, pieteikties projekta izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.