Biedrība "Sernikon" aicina talkot Tulpju ielā 5

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" aicina iedzīvotājus Lielajā talkā, kas notiks 27.aprīlī, talkot Tulpju ielā 5, Carnikavā, lai atjaunotu un paplašinātu bērnu atpūtas laukumu.

 
Talkas organizatori projekta "Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un paplašināšana Tulpju ielā 5, Carnikavā" ietvaros būs sarūpējuši visus materiālus, lai uzstādītu soliņus un florbola vārtus, atjaunotu rotaļu iekārtas un smilšu kasti. Pēc talkas Tulpju ielas 7 iedzīvotāji būs sarūpējuši zupu dalībniekiem.
 
Pulcēšanās 27.aprīlī no plkst. 9:00, nama Tulpju ielā 7 pagalmā, Carnikavā.

Aicinām visus piedalīties, līdzi ņemot darba cimdus un labu noskaņojumu.

Papildu informācijai sazināties ar Vitu pa tālr. 29435404

Gerbonis mazs uzraksts KNHM fonds 300