Pie Gaujas pamanītie Sosnovska latvānim līdzīgie augi ir ārstniecības dižzirdzenes

.

dzizirdzeneCarnikavas novada Tūrisma informācijas centrā augusta sākumā vērsās novada iedzīvotāja, lai informētu, ka Gaujas upes kreisajā krastā, posmā no Mazās Gaujas ielas līdz pat Atpūtas ielai, sevišķi apmežotajās teritorijās (starp upi un aizsargdambi) pamanītas Sosnovska latvāņu audzes.

Lai pārbaudītu minēto vietu, šī gada 5. augustā Carnikavas Komunālservisa vides inženiere, Dr. geogr. Inese Silamiķele izstaigāja kājāmgājējiem brīvi pieejamos Gaujas piekrastes posmus starp Atpūtas un Mazo Gaujas ielu, taču Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi) netika konstatēts.

Vides speciāliste skaidro, ka Gaujas piekrastes augāja joslā sastopama vizuāli līdzīga suga – ārstniecības dižzirdzene (Angelica archangelica). Tā ir Latvijā diezgan reti piejūrā un Ventas baseina upju krastos sastopama suga – vismasīvākais Latvijas savvaļas čemurziedis, kura stumbra augstums saskaņā ar datiem var sasniegt pat 3 m. No Sosnovska latvāņa dižzirdzene atšķiras ar smalkāku lapu dalījumu, sarkanbrūnu stumbru un lodveida ziedkopu. Zālājos sastopams arī Sibīrijas latvānis (Heracleum sibiricum).

I.Silamiķele atzinīgi vērtē sabiedrības rūpes un iesaistīšanos, jo Sosnovska latvānis ir suga ar agresīvu izplatīšanās tendenci un var strauji ieviesties vietās, kur tas iepriekš nav ticis konstatēt.

Share on Facebook Tweet