3 miljonus nēģu mazuļu gatavo ielaišanai Gaujā

.

Audzetava6 800Kā jau ziņots, pagājušā gada nogalē Carnikavas novada dome nolēma atbalstīt nēģu krājumu papildināšanu Gaujas upē un noslēdza līgumu ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „Bior" par 2 995 000 nēģu kāpuru izaudzēšanu un ielaišanu Gaujas upē.

Maijā domes pārstāvji viesojās zivju audzētavā „Brasla", lai iepazītos ar nēģu ikru slaukšanas procesu, kā rezultātā mākslīgi tiek pavairoti nēģi. Pēc ikru slaukšanas tie tika ievietoti Veisa aparātos, kas nodrošina ikru inkubāciju.
 
Audzetava7 800
 
Vēlāk no ikriem izšķilsies kāpuri, un, kad tie būs nobrieduši un sasnieguši stadiju, ka ir spējīgi ierakties smiltīs, mazie nēģu mazuļi (aptuveni viena milimetra resnumā un nepilna centimetra garumā) tiks ielaisti Gaujā. Speciālisti stāsta, ka trīs gadus nēģu kāpuri pavadīs upē, bet pēc tam migrēs uz jūru, kur atkal barosies pāris gadu, lai pēc tam atgrieztos nārstot Gaujā.
 
Novada dome šim mērķim ir piešķīrusi 3623,95 latu – tie ir līdzekļi, kurus pašvaldība par zvejas tiesību iznomāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ieņēmusi no novada zvejniekiem. Tos novirzot nēģu kāpuru pavairošanai un ielaišanai Gaujā, pašvaldība veicina, lai nākotnē varētu saglabāt un attīstīt mūsu novadam raksturīgo uzņēmējdarbības formu – nēģu nozveju.

S.Baltruka