Ceturtdaļa mājsaimniecību nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar “Clean R”

.

4 Grafika 1024Novadnieki un garāmbraucēji sabiedriskā transporta pieturvietās, it īpaši Garupē, no rītiem pie sīko atkritumu urnām var vērot neapzinīgu iedzīvotāju atstātos sadzīves atkritumu maisus, pat būvniecības atlikumus.

Nereti atkritumi nonāk mazāk pamanāmās vietās – grāvjos, mežos u.c. Jau pagājis gads, kopš atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošina SIA "Clean R", tomēr aptuveni ceturtdaļa mājsaimniecību vēl nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus un savus atkritumus utilizē, kaitējot citiem iedzīvotājiem un videi.

Piemēram, Serģu ielā Gaujā Carnikavas Komunālserviss regulāri konstatē izmestus būvgružu maisus. Lūdzam iedzīvotājus par šādiem un līdzīgiem gadījumiem ziņot Carnikavas novada pašvaldības policijai un atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā vai atkritumu izmešanu neatļautā vietā ir no 70 līdz 700 eiro. Aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA "Clean R", nekavējoties to izdarīt!

Ziemas sezonā – no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada aprīlim – "Clean R" pārstāvis Carnikavā pieņems klientus katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7 no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00. Tuvākā pieņemšanas reize – 24. oktobrī. Līgumu iespējams noslēgt arī vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi , kā arī darbdienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz klientu centra tālruni 67111001 vai klātienē darba laikā uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā.

Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā pastāvīgi varat atrast ŠEIT.

Clean R, Carnikavas Komunālserviss