Mūžībā devies bijušais pašvaldības izpilddirektors Jānis Eduards Ozoliņš

.

Jana Eduarda Ozolina pieminai15. oktobrī 90 gadu vecumā mūžībā devies ievērojams carnikavietis, bijušais Carnikavas pagasta pārvaldes deputāts un priekšsēdētājas vietnieks, vairākus gadus – arī pašvaldības izpilddirektors Jānis Eduards Ozoliņš.

1994. gadā J. E. Ozoliņš tika ievēlēts par Carnikavas pagasta pārvaldes deputātu. Desmit gadu laikā, darbojoties izpildvarā, J. E. Ozoliņa pārziņā galvenokārt bija saimnieciskie jautājumi. Pirms dažiem gadiem intervijā atskatoties uz pašvaldībā paveikto, J. E. Ozoliņš pamatoti lepojās ar savu ideju realizēšanu – ūdensapgādes uzlabošanu Sautiņos, siltumtīklu optimizāciju Carnikavā un citiem darbiem. Izpilddirektora amatā J. E. Ozoliņš strādāja līdz pat 1999. gada 31. decembrim.

Dzimis un audzis Mārupē, gandrīz 40 gadu J. E. Ozoliņš nodzīvoja Carnikavā, veltot šejienes attīstībai gan darba gados paveikto, gan arī pēc aktīvo darba gaitu beigšanas esot aktīvs viedokļa paudējs par novada attīstībai svarīgiem jautājumiem. “Es esmu Carnikavas patriots. Mīlu šo vietu, un esmu gatavs rīkoties Carnikavas labā,” teica J. E. Ozoliņš.

J. E. Ozoliņa mūža aizraušanās bija skatuves māksla – kopš bērnības, kad kopā ar vecākiem un māsām bieži devušies uz izrādēm. Jau būdams cienījamā vecumā, viņš vairākas reizes mēnesī devās uz teātra izrādēm un atzina, ka īpaši tuva viņam ir Nacionālā Opera un balets, kurā savulaik viņa dzīvesbiedre Lora Ozoliņa uzstājās kā baleta māksliniece. Pēdējos gados Carnikavā J. E. Ozoliņš uzņēmās tradicionālo Carnikavas zolītes turnīru organizēšanu un pildīja turnīra galvenā tiesneša pienākumus.

Par aktīvu dalību Carnikavas novada sporta un sabiedriskajā dzīvē 2016. gadā Jānis Eduards Ozoliņš ir apbalvots ar Carnikavas novada Atzinības rakstu.

Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa Eduarda Ozoliņa dēlam Mārim Ozoliņam un tuviniekiem.

Carnikavas novada pašvaldība