Līdz 8. maijam jāpiesaka lielgabarīta atkritumu un elektrotehnikas izvešana bez maksas

.

EKO DIENAS 800Atgādinām, ka tuvojas SIA “Clean R” sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu organizētās “Eko dienas” – šī gada 16. maijā visos Carnikavas novada ciemos bez maksas izvedīs lielgabarīta atkritumus un nolietoto elektrotehniku, t.sk. luminiscentās lampas, kā arī bīstamos atkritumus. 

Klientu ievērībai: bez maksas izvedīs elektrotehniku un luminiscentās lampas, kā arī lielgabarīta atkritumus. Par bīstamos atkritumu izvešanu arī akcijas ietvaros būs jāmaksā 4,22 eiro/kg. Vietas, kurās nepieciešams nodrošināt pakalpojumu, jāpiesaka līdz šī gada 8. maijam (ieskaitot):

– elektroniski, rakstot uz kc@cleanr. lv,
– pa tālruni 67111001.

Piesakot izvešanu ir jānosauc adrese un aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī atkritumu frakcija – lielgabarīts, elektrotehnika vai luminiscentās lampas. Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus līdz 8. maijam aicinām vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, jo tikai līgumslēdzējs var pieteikt izvešanu «Clean R». 16. maija rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera, un dienas laikā tās tiks aizvestas. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

“Clean R”, “Carnikavas Komunālserviss