Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa ievērošanu

.

udens apgadePašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” atgādina – ūdens patēriņa aprēķinos tiek ņemti vērā tikai uzskaitei derīgu skaitītāju rādījumi. Dzīvokļu īpašniekiem ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) pārbaude jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta (MK) “Noteikumiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

Biotopa konstatēšana ir kompliments tā īpašniekam

.

PlavaDabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par 2019. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ), un ir izsūtītas vēstules vairāk nekā 5000 īpašnieku, kuru īpašumi apsekoti pērn un tajos konstatēti ES nozīmes aizsargājami zālāju biotopi jeb BVZ.

29. februārī aicina uz Puteņu balli Kalngalē

.

putenu balle29. februāī plkst. 12.00 Putnu parkā Kalngalē (Cīruļu ielā 8.a) aicina uz tradicionālo "Puteņu balli". Būs jautras aktivitātes, tējas un pankūku baudīšana. Groziņā ņemiet līdzi savas gardās pankūkas.
Share on Facebook Tweet