Novada ciemu ielās sāk nodalījuma joslu sakopšanu

.

garupe 4311 800Vasaras beigās Carnikavas Komunālserviss novadā sāks ielu aizargjoslu jeb nodalījuma joslu izzāģēšanu, kas regulāri jāveic, lai nodrošinātu ielas pārredzamību, satiksmes drošību un ceļu uzturēšanas transporta brīvu pārvietošanos.

Papildināta ziņa: Visas vietas bērnu vasaras nometnē ar ESF atbalstu ir aizpildītas

.

Mezakakis ESFPieteikumu pieņemšana uz nometni, kas Carnikavā tiek rīkota ar ESF atbalstu, beigusies un visas vietas ir aizpildītas. Ar nometnes dalībnieku vecākiem organizatori sazināsies individuāli līdz šī gada 8. augustam. Tā kā pieteikumu skaits četrkārt pārsniedza vietu skaitu, priekšroka dalībai nometnē bija tiem bērniem, kuri vēl ne reizi ESF atblastītajās nometnēs Carnikavā nav piedalījušies.