Iestājeksāmeni Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā

.

cmms uznemsanaŠī gada 4. un 5. jūnijā plkst. 17.00-19.00 Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā (CMMS) notiks jaunu audzēkņu uzņemšana mūzikas un mākslas programmās.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā uzņems audzēkņus specialitātē “Vizuāli plastiskā māksla”:
- sagatavošanas klasē (6-7 gadu vecus bērnus),
- 1. klasē (7-9 gadu vecus bērnus),
kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmā “Instrumentālā mūzika”:
- sagatavošanas klasē (6-7 gadu vecus bērnus),
- klavierspēlē (7-9 gadu vecus bērnus),
- vijoles spēlē (7-9 gadu vecus bērnus),
- ģitāras spēlē (8-10 gadu vecus bērnus),
- pūšamo instrumentu spēlē - flauta, saksofons, trompete, klarnete, mežrags (8-10 gadu vecus bērnus),
- sitaminstrumentu spēlē (8-10 gadu vecumam).
 
Uz iestājpārbaudījumiem jāpiesakās, aizpildot pieteikumu līdz 4. jūnijam un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
 
29. maijā plkst. 17.00-19.00 ir iespēja apmeklēt konsultācijas CMMS telpās Atpūtas ielā 1 Carnikavā.
Share on Facebook Tweet