Carnikavas novada pašvaldība paaugstina pirmsskolas, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumu

.

Dome vasara1 800Carnikavas novada dome pieņēmusi lēmumu no 2019. gada 1. septembra palielināt atalgojumu visiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem.

Carnikavas pamatskolas pedagogiem noteikts atalgojumu 850 eiro mēnesī par darba slodzi 30 stundu nedēļā (līdz šim 810 eiro) un piemaksa, individuāli izvērtējot katra pedagoga personīgo ieguldījumu izglītības jomā (vidēji 120 eiro mēnesī par vienu slodzi).

Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju mēneša darba algas likme paaugstināta līdz 1118 eiro (līdz šim 1006 eiro) par darba slodzi 40 stundu nedēļā.

Carnikava Mūzikas uz mākslas skolas pedagogiem par profesionālās ievirzes izglītības īstenošanu noteikts atalgojums 810 eiro mēnesī (līdz šim 710 eiro) par darba slodzi 30 stundu nedēļā. Pedagogiem ir noteiktas piemaksas par ieguldījumu talantīgāko audzēkņu profesionālajā izaugsmē, kuri konkursos ieguvuši godalgotas vietas.

A. Krasta