FOTO: Apbalvoti Carnikavas novada Gada balvas kultūrā 2016 laureāti

.

Kulturas Balva 3Sestdien, 14. janvārī, tautas namā "Ozolaine" pulcējās novada pašdarbības kolektīvi un mākslinieki, lai kopīgi atskatītos uz 2016. gadā paveikto un saņemtu Carnikavas novada gada balvas kultūrā par sasniegumiem pagājušajā gadā.
 
Sākumā klātesošie ar klusuma brīdi godināja nesen mūžībā aizsauktās Carnikavas tautas lietišķās mākslas studijas "Auseklītis" ilggadējās dalībnieces, audējas Elgas Embrikas piemiņu.
 
Apbalvošanai izvirzītie audzēkņi sniedza nelielu koncertu, visus priecējot ar augstvērtīgiem muzikāliem priekšnesumiem. Atskatoties uz paveikto, Gada balvas kultūrā 2016 laureātus sveica novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica un viņas vietniece Genovefa Kozlovska, kā arī Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva.
 
Par sasniegumiem starptautiskos mūzikas konkursos balvas saņēma audzēkņi, kuri mācās ārpus Carnikavas novada:
Kristiāna Krūzmētra – par iegūto 3. vietu IV Starptautiskajā jauno pianistu konkursā "Mūsdienu klasika" Rīgā.
Zita Toma – par iegūto Zelta diplomu (1. vieta) akordeonistu konkursā "Akordeonistu dienas Prāgā" 2016. gada 5. novembrī.
Joanns Nazarovs – par iegūto 2. vietu X Starptautiskā jauno talantu konkursā "Tautas akcenti mūzikā" Lietuvā, Viļņā, 2016. gada 11. decembrī.
 
Par sasniegumiem starptautiskos mūzikas konkursos balvas saņēma gan audzēkņi, kuri mācās Carnikavas Mūzikas un Mākslas skolā, gan viņu pedagogi:
Viktorija Krūzmētra – par iegūto 1. vietu XVIII Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā "Euterpe".
Pedagoģe Daina Birzniece – par audzēkņu sasniegumiem starptautiskos konkursos.
Jānis Edmunds Daugavietis – par iegūto 1. vietu XVIII Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā "Euterpe".
Pedagoģe Tamārai Āriņai – par audzēkņu sasniegumiem starptautiskos konkursos.
Keita Dzene – par iegūto 2. vietu XVIII Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā "Euterpe".
Anete Dane – par iegūto 3. vietu XVI Starptautiskajā konkursā – festivālā "Mūzika bez robežām".
Pedagoģe Agra Lāce – par audzēkņu sasniegumiem starptautiskos konkursos.
 
Balvas saņēma arī tautas nama "Ozolaine" mākslinieciskie kolektīvi, kas guvuši panākumus valsts un starptautiska mēroga konkursos:
Carnikavas bērnu popgrupa "Jūras zaķi" – par iegūto 1. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā "No baroka līdz rokam" Rīgā, 2016. gada 21. martā.
Carnikavas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Arnika" – par iegūto 1. pakāpi Siguldas apriņķa deju kolektīvu skatē Lēdurgā, 2016. gada 9. aprīlī.
Carnikavas jauniešu deju kolektīvs "Abi divi" – par iegūto Augstāko pakāpi Siguldas apriņķa deju kolektīvu skatē Salaspilī, 2016. gada 10. aprīlī.
Carnikavas vokāli instrumentālā grupa "Summer knight band" – par iegūto 3.vietu jauno izpildītāju konkursā "Supermikrofons" Rīgā, 2016. gada 15. maijā.
Carnikavas dāmu deju kopa "Gaujmaliete" – par iegūto 2. vietu starptautiskā festivālā "Life is Beautiful" Slovākijā, 2016. gada septembrī.
Carnikavas senioru deju kolektīvs "Tacis" – par iegūto 1.vietu Tautas deju kategorijā Starptautiskā festivālā – konkursā "Interfolk" Sanktpēterburgā, Krievijā, 2016. gada novembrī.
Carnikavas kamerkorim "Vēja balss" – par iegūto "Grand Prix" diplomu XX Starptautiskais Stasys Šimkus kormūzikas konkursā Klaipēdā, Lietuvā, 2016. gada maijā.
 
Noslēgumā, pārstāvot visus novada pašdarbības kolektīvus, uzstājās mūsu visjaunākie mākslinieki – bērnu popgrupa "Jūras zaķi", klātesošajiem sniedzot pacilājošu muzikālās enerģijas devu.
 
Sveicam visus Carnikavas novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un māksliniekus!
 
FOTOGALERIJA