Senās uguns naktī 26. augustā aicina Baltijas jūras piekrastē aizdegt ugunskurus

.

Baltica 61Senās uguns naktī - 26. augusta vakarā -  arī mūsu novada iedzīvotāji aicināti pullcēties jūras krastā, lai iedegt ugunskurus, kas apliecina Baltijas jūras valstu vienotību un atgādina par mūsu vēsturi un kultūras mantojumu.
 
To darot vēstām, ka rūpējamies par jūru un dabu, un gadu tūkstošiem senā saikne ar jūru nav zudusi. Ugunis šajā vakarā tiek aizdegtas arī par tiem, kas uz mūžu palikuši jūras klēpī.
 
Senākās rakstu liecības par ziņu nodošanu Baltijas jūras reģionā ar uguns palīdzību ir datētas ar vikingu laikiem. Tolaik piekrastē kuģu ceļu tuvumā darbojās vienota "uzraudzības sistēma", kas bija spēkā no atklātās jūras līdz pat iekšzemei. Katram piekrastes ciematam bija sava loma ugunskura aizdegšanā un uzturēšanā, un par ziņas nenodošanu draudēja diezgan bargs sods.
 
Senās uguns atdzīvināšanu aizsāka Somijas pilsētas Turku Apriņķa kultūras padome, un 1992. gadā valsts dienviddaļas salu arhipelāgā tika aizdegti pirmie ugunskuri, bet gadu vēlāk šai akcijai pievienojās arī dažos Igaunijas piekrastes ciemos, aizkurot ugunskurus. Senās uguns aizdegšanas vakaru iesāka saukt par Senās uguns nakti.
 
Mūsdienās ugunskuru aizdegšanas galvenā ideja ir vienotības propagandēšana Baltijas jūras valstu vidū, kultūras mantojuma saglabāšana, interese par dažādu reģionu un kaimiņvalstu savstarpējiem kontaktiem un sadarbības nepieciešamību. Turklāt šis vakars klātesošajiem ir arī emocionālu pārdzīvojums, jo cilvēki aicināti pie ugunskuriem izteikt solījumus jūrai, lasīt dzeju, dziedāt, muzicēt, iet rotaļās un vienkārši vērot ugunskuru un jūru.
 
Akcijas organizatori aicina piejūras pašvaldību iedzīvotājus sava ugunskura vietu pievienot kartē ŠET.
 
Savukārt Latvijas simtās jubilejas gadā Senās uguns nakts būs sadarbības projekts ar Baltijas jūras valstīm, un aizlūgumus piejūrā papildinās jauniešu simfonisko orķestru koncertprogramma piejūras pašvaldībās, visās vietās vienlaikus atskaņojot komponista Jēkaba Nīmaņa īpaši sacerēto jaundarbu.
 
J. Borīte
Latvijas valsts simtgades birojs
reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja
E-pasts:
Tālr. (+371) 67330338, 26198322
www.lv100.lv