Foto: muzikālā deju izrāde "Velniņi"

.

Velnini3Janvarā vidū Carnikavas tautas namā trīs vakarus dzirkstīja deju prieks un krāšņi tērpi, jo bērnu deju kolektīvs "Dālderītis" aicināja uz muzikālo deju izrādi "Velniņi", kas iestudēta pēc R.Blaumaņa pasakas motīviem.