Noskaidroti uzvarētāji fotokonkursā "Plaukstošais pavasaris"

.

Vita taurenis 500Ir noslēdzies Tūrisma informācijas centra (TIC) veidotais konkurss „Plaukstošais pavasaris Carnikavas novadā", kas norisinājās no 17.aprīļa līdz 15.maijam.
 
Carnikavas novada TIC saka lielu paldies visiem astoņiem fotokonkursa dalībniekiem, kuri kopumā iesūtīja 32 fotoattēlus. Fotoattēlus ikviens interesents varēja novērtēt pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv, nobalsojot par trīs saistošākajām bildēm. Konkursā iesūtītās fotogrāfijas izvērtēja arī vērtēšanas komisija.
 
Apkopojot vērtēšanas komisijas un publisko vērtējumu rezultātus, pirmo vietu ieguva Laura Miglāne, otro vietu – Inese Austruma, bet trešo – Monta Laura Malniece. Pateicību izsakām arī D.Zaļkalnei, T.Grīnbergam, I.Švarcei, V. Lejniecei un L.Klaužai.
 
Pirmo trīs vietu ieguvējus aicinām saņemt pateicības dāvaniņas Carnikavas novada Tūrisma informācijas centrā Carnikavā, Stacijas ielā 5, sākot ar šī gada 23.jūliju.
 
1.vietas ieguvējas Lauras Miglānes foto
1 vieta Laura Miglane 800
 
 
2.vietas ieguvējas Ineses Austrumas foto
2 vieta Inese Austruma
 
3.vietas ieguvējas Montas Lauras Malnieces foto
3 vieta Monta Laura Malniece 800
 
V.Alena
Share on Facebook Tweet