No 24. līdz 26. aprīlim notiks NBS karavīru apmācības

.

NBS bildeSaskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes pasākumu plānu 2019. gadam, no 24. aprīļa plkst. 05.00 līdz 26. aprīlim plkst. 20.00 plānots organizēt “Berešu piešķiršanas pārbaudījumu”.
Pārbaudījuma laikā karavīri pārvietosies militārajā ekipējumā (ķivere, ierocis un mugursoma) veiks orientēšanos apvidū ar dažādiem teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem kontrolpunktos. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts. Tiks ievēroti ugunsdrošības un dabas aizsardzības noteikumi, kā arī nepieļautas darbības mikroliegumu teritorijās atbilstoši datiem Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.
Share on Facebook Tweet