Drukāt

Paziņojums par vairāku Mežgarciema nekustamo īpašumu detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

.

2016. gada 17. februārī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.4, 17.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems", „Mežgarciems – 7", „Mežgarciems – 8", „Mežgarciems – 9", „Mežgarciems – 10" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai".
 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 10. marta līdz 4. aprīlim.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 31. martā plkst. 17.00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis" (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties:
 
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai Carnikavas novada Būvvaldē katru darba dienu Būvvaldes darba laikā.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: līdz šī gada 4. aprīlim.
 
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA "Reģionālie projekti". Kontaktpersona: Santa Pētersone, tālr.: 67320809, e-pasts: .