Drukāt

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis"

Piladzis seniori

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis"
Adrese: Stacijas ielā 5, Carnikava , Carnikavas novads, LV- 2163
Tālr. 67993543
E-pasts: piladzis[at]carnikava.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 17.30
Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 17.00
Piektdienās: 8.00 – 14.30

Aktivitātes centrā "Pīlādzis":
- Pirmdienās plkst. 10.00 biedrība „Senči" kopīgi pavada laiku, apmainās ar informāciju un atpūšas pie kafijas tases. Klausās lekcijas par interesējošām tēmām un piedalās diskusijās.

- Trešdienās plkst. 10.00 invalīdu biedrība „Čaklās rokas" strādā radoši - ada, izšuj, tamborē utt., kā arī rīko rokdarbu izstādes.

- Mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 10.00 – 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas nodaļas inspektori konsultē un informē bezdarbniekus darba jautājumos.

- No šī gada februāra līdz aprīlim notiek latviešu valodas kursi: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 „Pīlādzī", bet trešdienās un piektdienās no plkst. 19.00 līdz 20.30 - Carnikavas pamatskolā.

- Centrs piedāvā izmantot datortehniku maksājumu veikšanai un informācijas iegūšanai, kā arī saimnieciskos pakalpojumus (veļas mazgāšanu, dušas telpu).

 
Bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem centrs "Pīlādzis" piedāvā interesanti, saturīgi un radoši pavadīt brīvo laiku pēc skolas un skolas brīvlaikos:
- spēlēt intelektuālās galda spēles,
- sacensties novusa, galda futbola un galda tenisa spēlēs, organizēt turnīrus,
- izmantot mājas kinozāli un datortehniku,
- lasīt grāmatas,
- piedalīties tematiskās pēcpusdienās un pašiem tās organizēt,
- iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, sporta un kultūras pasākumos.

Jauniešu centrs atvērts darba dienās no plkst. 14.00 – 19.00.
 
Bērni (3 - 6 gadi) centrā "Pīlādzis" var jauki pavadīt laiku līdz 3 stundām kopā ar pedagogu:
- rotaļāties, zīmēt, veidot un darboties,
- celt un konstruēt,
- klausīties pasakas,
- fiziski atpūsties,

Spēļu istaba atvērta katru darba dienu no plkst. 10.00 – 17.00.