Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Ozolu ielā 49

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, sastāvā - 09.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/11.