Drukāt

Izsoles par nekustamajiem īpašumiem Sintēzes ielā 3, 5, 7 atzītas par nenotikušām

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas Sintēzes ielā 3, 5, un 7 izsoles par nenotikušām.

Dome lēmanekustama īpašuma: Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569; Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un trim ēkām: garāža, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualete, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008 un Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567,11.04.2019. plānoto mutisko izsoli par nenotikušu.