Drukāt

Stājies spēkā līgums par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “TeleTower”

.

25 IMG 20190308 112156Šī gada 25. aprīlī ir stājies spēkā līgums par apbūves tiesības nodibināšanu, kas noslēgts starp Carnikavas novada domi un SIA “TeleTower” (reģistrācijas Nr.40103257495, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005) par apbūves tiesības maksu 48,00 EUR gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.
 

Jau vēstīts, ka Carnikavas novada dome šī gada 8. aprīļa ārkārtas domes sēde apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas – neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001, apbūves tiesības piešķiršanai uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai 29.03.2019. notikušās mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr.14-1/19/8.