Drukāt

Dome lemj nomāt nekustamo īpašumu Lilastē, Ziemeļu ielā 28

.

izsoleCarnikavas novada dome šī gada 22. maija domes sēdē lēma uz pieciem gadiem nodot iznomāšanai Carnikavas novada pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 31. maijā plkst. 10.00.

Informācija par nomas objektu - nekustama īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, ar kadastra numuru 8052 001 0022, sastāvā esošās būves - pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā un zemesgabals 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma).
 
Nekustamā īpašuma nomas mēŗkis - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana.

Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei - šī gada 30. maija plkst. 14.00. Izsoles norise - 31. maijā plkst.10.00 (vairāk informācijas par izsoli zemāk pielikumā "Par objektu publicējamā informācija").

Pieteikums
Nomas objekta novietojuma shēma
Par nomas objektu publicējamā informācija
Nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība
Nomas līguma projekts
Kritēriji