Drukāt

Iznomāšanai nodota veikala ēka Gaujas ciemā

.

Gaujas kempings veikals 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmumu iznomāšanai tiek nodots pašvaldības nomas objekts Gaujas ciemā – nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3 sastāvā esošā veikala ēka 62,6 m2 platībā un zemes vienības daļa 222,25 m2 platībā vasaras veikala darbības nodrošināšanai.
Drukāt

Paziņojums par izsoļu rezultātiem diviem pašvaldības dzīvokļiem

.

Dzivoklis Jelgava 800Ar Carnikavas novada domes 18.03.2015. lēmumu atsavināšanai tika nodota pašvaldības manta: dzīvokļa īpašums Nr. 49 Brīvības bulvārī 41, Jelgavā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 390/2949 kopīpašuma domājamās daļas, kā arī dzīvokļa īpašums Nr. 37 Lugažu ielā 14, Rīgā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 1810/112160 kopīpašuma domājamās daļas.