Drukāt

Komitejas

 Norises vieta: domes sēžu zāle (2. st.),  Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Datums

Laiks

Komiteja

Darba kārtība

27.11.2019. plkst. 8.15

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

Finanšu un budžeta komiteja

 Darba kārtība
09.12.2019  plkst.14.00 Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja  

10.12.2019.

plkst. 09.00

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja


11.12.2019.

plkst. 14.00

Finanšu un budžeta komiteja


 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētājs: Gatis Miglāns
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pjotrs Špakovs
Aldonis Lūkins
Juris Kozlovskis
Imants Krastiņš
Eduards Burģelis
Sniedze Brakovska
 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Genovefa Kozlovska
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Eva Odziņa
Aldonis Lūkins
Laimonis Daugavietis
Arta Deniņa
Gunita Dzene
Jānis Leja
 
Finanšu un budžeta komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Daiga Mieriņa
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Genovefa Kozlovska
Laimonis Daugavietis
Gatis Miglāns
Imants Krastiņš
Kristaps Bergmanis
Eduards Burģelis
Juris Kozlovskis
Sniedze Brakovska