Drukāt

Komitejas

 Norises vieta: domes sēžu zāle (2. st.),  Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Datums

Laiks

Komiteja

Darba kārtība

08.06.2020.  plkst.09.00 Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja  Darba kārtība

09.06.2020.

plkst. 09.00

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja


10.06.2020.

plkst. 09.00

Finanšu un budžeta komiteja

 
 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētājs: Gatis Miglāns
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pjotrs Špakovs
Aldonis Lūkins
Juris Kozlovskis
Imants Krastiņš
Eduards Burģelis
Sniedze Brakovska
 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Genovefa Kozlovska
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Eva Odziņa
Aldonis Lūkins
Laimonis Daugavietis
Arta Deniņa
Gunita Dzene
Jānis Leja
 
Finanšu un budžeta komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Daiga Mieriņa
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Genovefa Kozlovska
Laimonis Daugavietis
Gatis Miglāns
Imants Krastiņš
Kristaps Bergmanis
Eduards Burģelis
Juris Kozlovskis
Sniedze Brakovska